<!-- --><style type="text/css">@import url(https://www.blogger.com/static/v1/v-css/navbar/3334278262-classic.css); div.b-mobile {display:none;} </style> </head><body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d20801606\x26blogName\x3d7Monkeys\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://7monkeys.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://7monkeys.blogspot.com/\x26vt\x3d2488644214363750200', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
0 comments | Friday, January 26, 2007

posted by Nharni
at 5:37 AM Permalink
2 comments | Tuesday, January 23, 2007

ၿပည္သူခ်စ္ေသာ ကဗ်ာဆရာႀကီး ဦးတင္မုိး အေမရိကန္ႏုိင္ငံ LA တြင္ ကြယ္လြန္သြားပါသၿဖင့္ အလြန္၀မ္းနည္းေႀကကြဲရပါသည္။

အလင္းေပးႀကယ္မ်ားသုိ႔

ရွိရွိသမွ် အလင္းေတြ
အစြမ္းကုန္ ဖ်စ္ညွစ္သြန္က်ဲေပးခဲ့တဲ့
ေနာက္ထပ္ႀကယ္တစ္ပြင့္လဲ
လြင့္ေႀကြသြားၿပန္ၿပီေပ့ါ။

ရွိေနတာေလးကုိ
သိေနရာက
ဖ်တ္ခနဲ ကြယ္ေပ်ာက္သြားတာ
သိလုိက္ရေတာ့ေလ
စိတ္က ေၿပာတယ္
အားငယ္တယ္တဲ့။

posted by သက္စံ
at 1:28 PM Permalink
0 comments

အခုတေလာ ရီစရာေလးေတြကုိ အာရုံရေနတယ္။ ဒီကေန႔ေတာ့ ဘာရယ္မဟုတ္ဖူး ၿမန္မာလက္ဖက္ရည္ဆုိင္ ဖုိရမ္ ကုိ ေရာက္သြားၿပီး သတင္းနဲ႔ပတ္သတ္တဲ့ ေတာ့ပ္ပစ္တစ္ခု ေအာက္မွာ တစ္ခါတစ္ခါ မွ ဟုိလွန္ဒီလွန္ မလုပ္ဖူးတဲ့ ၿမန္မာ့ေစာင့္ဖ်င္း သတင္းစာရဲ႔ စာလုံးမည္းမည္းႀကီးေတြနဲ႔ ေရးထားတဲ့ ေခါင္းစဥ္ကုိ သြားဖတ္မိတယ္။ ဖ်င္းခ်က္ကေတာ့ ကမ္းကုိကုန္ယုံဘဲ။ ဖုိရမ္မွာက လဲ ဒီလုိေလး ေလွာင္ထားတယ္။ ဘာတဲ့
တရုပ္နဲ႔ရုရွားက ဗီတိုသံုးၿပီးကန္႔ကြက္တယ္ဆိုမွပဲ စကားက်ယ္က်ယ္ေၿပာရဲၾကေတာ့တယ္။
ၿမန္မာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားရဲ႔အၿမင္က်ယ္မွဳနဲ႔ ရဲ၀ံ႔မွဳကို အမ်ားၾကီးဂုဏ္ယူပါတယ္ဗ်ာ။
ဟား ဟား။ အူလိမ့္ေအာင္ ရီရတယ္။ တခါတေလ ပ်င္းေနရင္ အဲ့ဒါေလးေတြ ဖတ္ရင္ နည္းနည္း အပ်င္းေၿပတယ္။ ရီလည္းရီရတယ္။ ခင္ဗ်ားလည္း အပ်င္းေၿပခ်င္ရင္ ဒီလင့္ခ္ ေလးသာ ႏွိပ္လုိက္ဗ်ာ။ တခုေတာ့ရွိတယ္ တခါတေလလုိ႔ေၿပာတာေနာ္။ အၿမဲတမ္းဖတ္လုိ႔ ဖ်င္းသြားရင္ေတာ့ တာ၀န္မယူႏုိင္ဘူး။

posted by သက္စံ
at 11:52 AM Permalink
0 comments | Monday, January 22, 2007

North Korea's 007 (part 1)A short movie by "Hu Ge" and Chinese netizens, mocking Kim Jong Il andhis secret agent buying Hennessy XO wine from Chinese black market.Original Chinese version (in WMV format) torrent:http://www.hugedv.com/007.rar


As of 3:27 AM, January 20, 2007, China Standard Time, the movie has been watched 1,993,567 times on a single site (6rooms.com) and received 1620 comments.

Available online in one large file via BitTorrent, or lots of little bits via YouTube: Link to the 8-part, streamable, English-subtitled version made by enthusiasts.

posted by သက္စံ
at 3:12 PM Permalink
0 comments | Thursday, January 18, 2007

"Under Senate Bill S.1, political bloggers with a readership of over 500 who comment on policy matters or hope to incite 'grassroots' action amongst their readers would be forced to register with the Federal Government as lobbyists."

:P လြတ္လပ္စြာေၿပာဆုိခြင့္ကုိ က်ယ္က်ယ္ေလာင္ေလာင္ေၿပာေနတဲ့ သူရုိ႔ဆီမွာေတာ့ ၿပႆနာတတ္မွာၿမင္ေယာင္ေသးတယ္

posted by သက္စံ
at 4:44 PM Permalink
0 comments | Tuesday, January 16, 2007


Dr. Martin Luther King, Jr.'s powerful oratory skills are just as impressive today as when he gave his seminal civil rights speech.

From Washington, D.C. - August 28, 1963

posted by သက္စံ
at 7:46 PM Permalink
0 comments | Thursday, January 11, 2007

ဒါနဲ႔ စက္႐ံုကရတဲ့ ပညာတခုျပရဦးမယ္။ ေနရာတခုရဖို႔အတြက္ ကိုယ့္ကုိယ္ယံုၾကည္ေအာင္ လုပ္တဲ့ နည္းေတြေပါ့။ ဒါေတာ့ ဆရာတပည့္ လက္ဆင့္ကမ္းေနတတ္လုိ႔ ေျပာစရာမလိုဘဲ သူ႔အလုိလိုျဖစ္ ေနတယ္။ က်ေနာ့္ဆရာေတြ သ႐ုပ္ေဆာင္ေကာင္းလုိ႔ က်ေနာ္လည္း သ႐ုပ္ေဆာင္တတ္လာတယ္။ က်ေနာ့္ထက္ငယ္တဲ့ က်ေနာ့္လက္ေအာက္ငယ္သားေတြလည္း က်ေနာ့္ေနာက္လိုက္ေတြလည္း က်ေနာ့္လိုပဲ ပီျပင္လွေပတယ္။ လာဘ္စားတဲ့အက်င့္ဆိုးႀကီးကုိေတာ့ ျပင္လုိ႔မရေတာ့ပါဘူးကြာဆုိတဲ့ စကားႀကီးက ၾကားေနရတဲ့ စိတ္ဓာတ္က်စရာစကားေတြပဲေပါ့။ “သူငယ္ခ်င္း မင္းလူႀကီး (အထက္ အရာရွိ) တေယာက္ေယာက္ကုိ ပီေအာင္မေပါင္းႏိုင္ရင္ မင္းရဲ႕တုိးတက္ဖုိ႔လမ္းေတြ မေသခ်ာဘူး သူငယ္ခ်င္း” အဲ့ဒီစကားဟာ က်ေနာ္ အၿမဲၾကားေနရတဲ့ စကားပဲေပါ့။ အထက္လူႀကီးေတြလည္း ၾကည့္ဦးေလ၊ သူတုိ႔႕ရဲ႕ေနရာျမင့္ဖုိ႔အတြက္ သူတို႔ထက္ႀကီးတဲ့ အထက္လူႀကီးေတြကုိ ဘယ္လုိဖားလဲ၊ ဘယ္လုိလိမ္သလဲဆုိတာေပါ့၊


ေခတ္ၿပဳိင္ရဲ႔ ကေလာင္သစ္ေခါင္းစဥ္ေအာက္က “အေခ်ာင္ဘ၀မွ လြတ္ေျမာက္ျခင္း”ဆုိတဲ့ေဆာင္းပါးထဲက စကားလုံးေတြပါ။စက္ရုံလူငယ္အရာရွိတစ္ေယာက္ရဲ႔ ရင္ဖြင့္သံေပါ့ဗ်ာ။ သူၿဖတ္သန္းခဲ့တဲ့ လူငယ္ဘ၀၊ ပညာေရးဘ၀ ၊ အသက္ေမြး၀မ္းေႀကာင္းမႈရာမွာ ႀကဳံေတြ႕ရတဲ့ အၿဖစ္အပ်က္ေလးေတြကုိ ရုိးရုိးရွင္းရွင္းေလးေရးထားတာပါ။ သူႀကဳံေတြ႔ၿဖတ္သန္းရတဲ့ အၿဖစ္အပ်က္ေတြက ၿပည္ၿမန္မာတခြင္ ပ်ဲပ်ဲစင္ေအာင္ ၿမင္ေန ႀကားေနရတဲ့အေႀကာင္းေတြပါ။သိပ္ၿပီးေတာ့ မထူးဆန္းေတာ့ပါဘူး။ ထူးဆန္းတာက မင္းေဆြလုိ ဂ်ေလဗီငနဲေတြက ေတာင္ေရးေၿမာက္ေရး ေရးေနတာပါဘဲ။ သိသိႀကီးနဲ႔ၿဖီးတတ္တဲ့ေနရာမွာေတာ့ ဆလံသေလာက္ပါတယ္။ အင္းေလ တကယ္တမ္းေၿပာရရင္ သူတုိ႔ေတြ မရွက္တတ္ေတာ့တာကလဲ မထူးဆန္းေတာ့ပါဘူး။ ဘာလုိ႔လဲဆုိေတာ့......

posted by သက္စံ
at 2:05 PM Permalink