<!-- --><style type="text/css">@import url(https://www.blogger.com/static/v1/v-css/navbar/3334278262-classic.css); div.b-mobile {display:none;} </style> </head><body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d20801606\x26blogName\x3d7Monkeys\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://7monkeys.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://7monkeys.blogspot.com/\x26vt\x3d2488644214363750200', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
0 comments | Sunday, November 05, 2006

ေလွ်ာက္…..ေလွ်ာက္….မင္းတုိ႕လမ္းမင္းတုိ႔ေရြးၿပီးကုိယ္တုိင္
ေလွ်ာက္…..ေလွ်ာက္….က်ဴပ္တုိ႔လမ္းက်ဴပ္တုိ႔ေရြးၿပီးကုိယ္တုိင္
ေလွ်ာက္…..ေလွ်ာက္….အေႀကာင္းၿပခ်က္ လုံးဝလုံးဝမလုိဘူး
ေလွ်ာက္…..ေလွ်ာက္….မၿငိနဲ႔။

Anonymous ဆုိၿပီးေမာ္စကုိ က ဗမာတစ္ေယာက္ Zenith9ေရးတဲ့ Ko Thet Win Aung died on October 16 ဆုိတဲ့ ပုိ႔စ္ကုိ ဒီလုိေကာမတ္ခ်သြားတယ္။

သူေတာင္းစား ေသတာေတာင္နည္းေသးတယ္

ဆုိေတာ့
ေကာင္းၿပီေလ…. ခင္ဗ်ားရဲ႕ ရင္ထဲမွာဘာရွိတယ္ဆုိတာ သိရတာေပါ့။ ခင္ဗ်ားအတြက္ အခ်ိန္ေတြေတာ့ သိပ္အေႏွာင္းခ်ည္းမဟုတ္ေသးပါဘူး။ ခင္ဗ်ားသာ က်ဴပ္တုိ႔လုိအႏွိမ္ခံေတြဘက္က ပူးေပါင္းမယ္ဆုိရင္ေတာ့ ၈၈အေရးအခင္းကလုိပဲေပါ့။ လက္ကမ္းႀကဳိေနမွာပါ။ အဲဒီတုန္းက တစ္ခ်ဴိ႕စစ္သားေတြလည္း ၿပည္သူဘက္ကေန လက္တြဲဆန္႔က်င္ခဲ့က်တာဆုိေတာ့။ ဒါေပမယ့္ စစ္ဘီးလူးေတြလုိ ၿပည္သူ႔ဘက္မငဲ့ဘဲ လုပ္ခ်င္ရာလုပ္မယ္ဆုိရင္ေတာ့ ဟုိဟာေလ သိတယ္မဟုတ္လား။ ဘာတဲ့။ ေဘာ္ရွိဗစ္ေတာ္လွန္ေရးတုိ႔ ၊ ၿပင္သစ္ေတာ္လွန္ေရးတုိ႔၊ လိေမၼာ္ေရာင္ေတာ္လွန္ေရးတုိ႔ သိတယ္ဟုတ္။အဲဒီေတာ္လွန္ေရးေတြရဲ႕ ေနာက္ဆက္တြဲ ဘယ္လုိၿဖစ္ခဲ့တယ္ဆုိတာေလ။ မုိက္တယ္ဆုိတာဗ်ာ ေခါင္းမရွိတဲ့ လူေတြအလုပ္ပါ။ ခင္ဗ်ား သမုိင္းကုိသင္ဖူးတယ္မဟုတ္လား. သမုိင္းဆုိတာက ေပါေခ်ာင္ေခ်ာင္အားလုိ႔ယားေနလုိ႔ လူူေတြက မွတ္တမ္းတင္ေနတာ မဟုတ္ဖူးဗ်။ ခင္ဗ်ားတုိ႔ရဲ႕ နံပါတ္တစ္ၿဖစ္ခဲ့ဘူးတဲ့ ေခါင္းေဆာင္ႀကီး ေနဝင္းကုိ ၿမန္မာၿပည္သူေတြဘာေၿပာေနလဲ။ ဘုရားဒါယကာႀကီး ေက်းဇူးရွင္ ေနဝင္းဆုိၿပီးေၿပာသူဆုိတာ လက္ခ်ဴိးေရလုိ႔ရတယ္။ ၿပီးေတာ့ သူ႔ရဲ႕ စစ္သားဆုိတာ ပစ္ရင္မုိးေပၚေထာင္မပစ္ဘူး တည့္တည့္ပစ္တာ ဆုိတဲ့ ေသြးစြန္းတဲ့မိန္႔ခြန္းနဲ႔ သူ႔ရဲ႕ယုတ္မာမႈေတြကုိ အဲဒီတုန္းကႀကားခဲ့ရတဲ့ လူႀကီးေတြသာမက ေနာင္လာေနာက္သား က်ဴပ္တုုိိ႔လူငယ္ေတြကလဲမေမ့ဘူး။ ဘာေႀကာင့္လည္း ဆုိေတာ့ က်ဳပ္တုိ႔ေနာင္ေတာ္ေတြက သူယုတ္ကမ္းခဲ့သမွ်ကုိ သမုိင္းမွတ္တမ္းတင္ခဲ့လုိ႔ေလ။ ေနဝင္းၿပီးေတာ့ စိန္ဝင္း ေစာေမာင္ ခင္ညြန္႕ ေနာက္ဆုံး သန္းေရႊ သူတုိ႔အားလုံးနဲ႔ သူတုိ႔ ရဲ႕ အာဏာရွင္စနစ္ကုိ ရွင္သန္ေအာင္ ေထာက္ကန္ေပးေနတဲ့ စစ္ရာဇဝတ္ေကာင္ေတြကုိ ၿမန္မာ့ ေခတ္သစ္သမုိင္း ရဲ႕ ဗီလိန္ လူဆုိးႀကီးမ်ား အၿဖစ္ ေနာက္ေနာင္ က်ဴပ္တုိ႔မ်ဴိးဆက္ေတြသိေအာင္ က်ဴပ္တုိ႔ကလဲ အေသအခ်ာ ကုိ မွတ္ေက်ာက္တင္ဦးမွာ။ လူဆုိတာ ဂုဏ္သိကၡာနဲ႔ အသက္ရွင္က်တာဗ်။ေခတ္သမုိင္းကုိ ၿပဳၿပင္ေၿပာင္းလဲေပးသြားတဲ့ တုိင္းက်ဴိးၿပည္ၿပဳပုဂၢဴိလ္ေတြ ႏုိင္ငံအလုိက္ေခတ္အဆက္ သမုိင္းမွတ္တမ္းတင္သလုိ ယုတ္မာဆုိးသြမ္းခဲ့တဲ့ ဗီလိန္ေတြကုိ လည္း ေနာင္လာေနာက္သားေတြ ေနာင္သူတုိ႔လုိ မမွားရေအာင္ သမုိင္းအကၡရာတင္ႀကတယ္ ဆုိေတာ့ဗ်ာ။ ဘာေၿပာရေတာ့မွာလဲ ေလွ်ာက္ ေလွ်ာက္ ေပါ့။

posted by သက္စံ
at 10:12 AM Permalink