<!-- --><style type="text/css">@import url(https://www.blogger.com/static/v1/v-css/navbar/3334278262-classic.css); div.b-mobile {display:none;} </style> </head><body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d20801606\x26blogName\x3d7Monkeys\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://7monkeys.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://7monkeys.blogspot.com/\x26vt\x3d2488644214363750200', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
0 comments | Wednesday, November 22, 2006


We-Make-Money-Not-Art ဆုိတဲ့ဘေလာဂ္မွာ ၁၉၁ရခုႏွစ္ ၁၉၅၃ခုႏွစ္အထိ ဆုိဗီယက္မွာ ဖုိတုိမြန္းေတ့ေခ်္ ေခၚ ဓါတ္ပုံအပုိင္းအစေတြကုိ စုေပါင္းစပ္ေပါင္းထားဓါတ္ပုံနည္းပညာဟာ အဲဒီေခတ္ ဆုိဗီယက္ေတြရဲ႕ အလြန္ထိေရာက္တဲ့ ဝါဒၿဖန္႔မႈလက္နက္ၿဖစ္ခဲ့တယ္ဆုိတာ ဖတ္လုိက္ရတယ္ဗ်ာ။

ေဖာ္ၿပပါပုံေတြက နမူနာေလးေတြပါ။ ဒီထက္ပုိႀကည့္ခ်င္ရင္ေတာ့ ဖလစ္ကာမွာ သြားႀကည့္ႏုိင္ပါတယ္။
ဆုိဗီယက္ဖုိတုိမြန္းေတ့ေခ်္ေတြကုိ ႀကည့္ၿပီး မီဒီယာသုံးၿပီး ဝါဒၿဖန္႔ပုံကုိ အေတြးပြားလုိ႔မွ မဆုံးေသးဘူး ဒီဗီြဘီမွာ ဖတ္လုိက္ရတဲ့သတင္းက အားလားလား……အမယ္မင္းေရတဲ့မွ ေၿပာရဦးမယ္ၿဖစ္သြားတာဘဲဗ်ဴိ.။
ဒီလုိေလဒီလုိ...
အဂၤါေန႔တုိင္း ေရႊတိဂုံဘုရားမွာ အက်ဥ္းက်ေနတဲ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုႀကည္ႏွင့္တကြေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ေတြ၊ ႏုိင္ငံေရးသမားေတြအတြက္ ေမတၱာေပးပုိ႕ဆုေတာင္းေပးေနတဲ့ အဖြဲ႔ ကုိ ကၽြန္ေတာ္တုိ႕ဗုဒၶဘာသာၿမန္မာ လူမ်ဴိးအေယာက္၃၀ေလာက္က ဆုေတာင္းေမတၱာ ေသေသခ်ာခ်ာမပုိ႔ႏုိင္ေအာင္ ဝူးဝူးဝါးဝါးေအာ္ၿပီး ေႏွာင့္ယွက္ႀကသတဲ့။ႀကားလုိ႔မွေကာင္းႀကေသးရဲ႕လားအရပ္ကတုိ႕ေရ…
အဲဒီလုိသာေအာ္လုိက္ခ်င္ေတာ့တယ္။အစကေတာ့ ေဒါသထြက္သြားေသးတယ္။ ေနာက္မွေသခ်ာစဥ္းစားႀကည့္မိေတာ့မွဗ်ာ။ အားပါး ဝါဒၿဖန္႔ခ်ီမႈေတြကၿပင္းထန္ထိေရာက္တာကုိ အတုိင္းသားႀကီးသြားေတြ႕မိတယ္ဗ်ာ။ စဥ္းစားႀကည့္ေလဗ်ာ။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ဗုဒၶဘာသာ ၿမန္မာလူမ်ဴိးေတြဟာ ဘာသာတရားကုိအေလးအနက္ထားတာ တၿခားဘာသာဝင္ ထက္ မၿမင့္ရင္သာေနမယ္ နိမ့္ေတာ့လုံးဝမနိမ့္ဘူး။ခုမ်ားႀကေတာ့ အဲဒီလုိေအာ္တဲ့လူေတြခမ်ာ သူမ်ားကုသုိလ္ယူေနတာကုိ ေႏွာင့္ယွက္ဖ်က္ဆီးတယ္ဆုိတာ ဗုဒၶဘာသာမွာဘယ္ေလာက္ အကုသုိလ္ႀကီးမားလြန္းတယ္ဆုိတာ ကုိေတာင္သတိမမူမိေလာက္ေအာင္ကုုိ ဝူးဝူးဝါးဝါးနဲ႔ ရုန္းရင္းဆန္ခတ္ၿဖစ္္ေနတာလုိက္တာဗ်ာ။ ဘာေႀကာင့္ ဒီေလာက္ေတာင္ မ်က္ကန္းတေစၦမေႀကာက္သလုိ အသိတရားေခါင္းပါးကုန္က်တာလဲလုိ႕။စီးပြားေရးအဆင္မေၿပလုိ႔ ပညာေရးနိမ့္က်ကုန္တာလား။ ပညာေရးနိမ့္က်လုိ႔ စီးပြားေရးအဆင္မေၿပတာလား။ စီးပြားေရးအဆင္မေၿပလုိ႔ စိတ္ဓါတ္အဆင့္အတန္းေတြ နိမ့္က်လာတာလား။ ႏွစ္ကာလႀကာခံစားခ့ဲရတဲ့ အေႀကာက္တရားေတြေႀကာင့္ မ်က္လုံးေတြၿမင္လ်က္နဲ႔ကန္းကုန္ႀကတာလား။ ဟာ ဟာ ဟ။ မုန္႔လုံးစကၠဴသာကပ္ဆီးကပ္သလုိ ကပ္ေနတယ္။ ဘာမွလည္းအေၿဖထြက္မလာဘူး။ အဲဒီလူေတြ အတြက္စိတ္ထဲမွာလည္းမေကာင္းဘူး၊ သနားလည္းသနားတယ္။ သူတုိ႔ေတြရဲ႕စီးပြားေရးသာအစဥ္ေၿပရင္ ဒီလုိဗုဒၶမႀကဳိက္တဲ့အလုပ္ေတြလုပ္မွာမဟုတ္ဖူးလုိ႔။ အဲဒီေတာ့ ကၽြန္ေတာ့္ရဲ႕ စိတ္တစ္ခုက မင္းအဘလင္ေတြက အဲလုိၿဖစ္ေအာင္လုပ္ထားတာ၊ ေန႔တဓူဝ စားဝတ္ေနေရးေတြနဲ႔ လုံးလည္ခ်ာလည္လုိက္ေအာင္ တမင္လုပ္ထားကြ။မင္းတုိ႔ေတြ စားဝတ္ေနေရးေခ်ာင္လည္ လာရင္ ဟုိေတြးဒီေတြး ေလွ်ာက္ေလွ်ာက္ေတြးၿပီး ႏုိင္ငံေရး အသိစိတ္ဓါတ္ေတြ တက္ႀကြလာရင္ သူတုိ႔ၿမန္ၿမန္ၿပဳတ္ကုန္မွာေပါ့ကြ ငတုံးရဲ႕ဆုိၿပီးဆဲပါေလေရာ။ဒါနဲ႔ ကၽြန္ေတာ္မ်ဴိးႀကီးလည္း ေနာက္ဆုံးေတာ့ ထုံးစံအတုိင္း ေအရုိးေသာက္အစုိးရလုိ႔ စိတ္ထဲကေန ႀကိတ္ႀကိတ္ၿပီးေတာ့ လွိမ့္လွိမ့္ဆဲလုိက္ရတယ္ဗ်ဴိ႕။

posted by သက္စံ
at 8:14 PM Permalink