<!-- --><style type="text/css">@import url(https://www.blogger.com/static/v1/v-css/navbar/3334278262-classic.css); div.b-mobile {display:none;} </style> </head><body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d20801606\x26blogName\x3d7Monkeys\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://7monkeys.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://7monkeys.blogspot.com/\x26vt\x3d2488644214363750200', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
4 comments | Monday, November 13, 2006မေန႕ကည(စေနေန႕ညကေပါ႕ေလ)အလုပ္ကညဘက္ျပန္လာလာျခင္းဗိုက္စာစာနဲ႕မီးဖို
ခန္းထဲမွာရွာေဖြစားေသာက္ေနတုန္း၊ဧည့္ခန္းကိုလွမ္းအၾကည့္..TVမွာအေပၚကပံုမွာ
ျမင္ရတဲ႕အတိုင္းL.A.P.Dကလူတစ္ေယာက္ကုိအားရပါးရထုိးေနတာကိုျမင္လိုက္ရပါ
တယ္။ခပ္လွမ္းလွမ္းကမလို႕ေသခ်ာမၾကားလိုက္ရေပမယ္႕ရဲေတြေဘာင္ေက်ာ္ျပီးလုပ္ေန
တာကိုအိမ္နီးနားခ်င္းတစ္ေယာက္ကင္မရာဖုန္းကတဆင့္ရုိက္ကူးျပီးYouTubeေပၚကို
တင္လိုက္တယ္ဆိုတာကိုနားစြန္နားဖ်ားၾကားလိုက္မိပါတယ္။

ေနာက္စိတ္ဝင္စားလို႕အင္တာနက္ေပၚရွာၾကည့္လိုက္ေတာ့အဲဒီဗီဒီယိုေလးဟာရဲေစာင့္္႕
ၾကည့္ေရးအဖြဲ႕ကိုပါေရာက္သြားျပီးFBIကပါပါဝင္ပတ္သက္ရတဲ႕အဆင့္ထိျဖစ္ကုန္တယ္
ေပါ့ေလ။အျပည့္အစံုကိုေတာ့ဒီေနရာမွာဖတ္ရႉႏိုင္ပါတယ္။

click here to watch the footage

ေနာက္က်ေနာ္ဆက္ျပီးစဥ္းစားမိတာေပါ႕ေလ၊က်ေနာ့္အေတြ႕အၾကံဳအရ၊လူအမ်ားစုေတြး
ပံုေလးေတြေပါ႕။တခ်ိဳ႕ကေျပာၾကတယ္လူ႕အခြင့္အေရးတို႕၊လြတ္လပ္ခြင့္တို႕လိုအေၾကာင္း
အရာမ်ိဳးေတြကိုထိပ္ဆံုးမွာထားေလ႕ရွိၾကတဲ႕အေမရိကန္အပါအဝင္ဥေရာပႏိုင္ငံအခ်ိဳ႕မွာ
လည္းဒီလိုအာဏာအလြဲသံုးစားမတရားအႏိုင္က်င့္မႈမ်ိဳးေတြ၊လာဘ္စားမႈေတြအမ်ားအ
ျပားျဖစ္ေနတယ္၊ဘာလဲကြသူတို႕ေျပာတဲ႕လူ႕အခြင့္အေရးဆိုတာမ်ိဳးေပါ႕။အေနာက္အုပ္စုရဲ႕
ေကာင္းခ်ီးေပးျခင္းမခံရတဲ႕ႏိုင္ငံအားလံုးကလည္းဒီလိုျဖစ္ရပ္ေတြ၊ဥပမာအီရတ္အက်ဥ္း
ေထာင္တြင္းကညွဥ္းပန္းႏွိပ္စက္မႈေတြကိုျပည္သူလူထုကိုျပျပီး..ေတြ႕လားဒီမွာဒီမွာမင္း
တို႕ဒီမိုကေရစီဆရာၾကီးေတြတိုင္းျပည္မွာဆိုျပီးအားရဝမ္းသာျပေလ႕ရွိၾကပါတယ္။

ဒီေနရာမွာအဲဒီအစိုးရေတြအားလံုးဟာသူတို႕ျပည္သူလူထုေတြကိုစဥ္းစားပံုလမ္းေၾကာင္း
ကိုလမ္းလႊဲေနတယ္လုိ႕ျမင္ပါတယ္။တကယ္ေတာ့ဘယ္ႏိုင္ငံဘယ္လူမ်ိဳးဆီမွာပဲျဖစ္ျဖစ္အ
ႏိုင္က်င့္ဖိႏွိပ္တတ္တဲ႕လူယုတ္မာအေရအတြက္ဟာဟိုးေအာက္ေျခအဆင့္ကေနျပီးထိပ္
ဆံုးအဆင့္ထိရွိေနတတ္တာေတြ၊အဲဒီမတရားမႈေတြကိုမည္ေရြ႕မည္မွ်သာမာန္ျပည္သူလူ
ထုကေဖၚထုတ္အျပစ္ေပးႏိုင္သလဲဆိုတာကသာတုိင္းျပည္တျပည္ရဲ႕ဒီမိုကေရစီနဲ႕လူ႕အခြင္႕
အေရးအဆင့္အတန္းကိုေဖၚျပႏိုင္ပါတယ္။မတရားလုပ္ပံုသက္ေသအေထာက္အထားျဖစ္
တဲ႕ဓာတ္ပံုနဲ႕ဗီဒီယိုေတြျပည္သူလူထုလက္ထဲကိုေရာက္လာျပီဆိုကတဲကေပါ႕ေလ.စဥ္း
စားစရာမလိုေတာ႕ပါဘူး။

က်ေနာ္တသက္ေတာ့အင္းစိန္ေထာင္တြင္းဓာတ္ပံုဆိုတာကိုျမင္ဖူးဖို႕ေဝးစြ၊ေစ်းလယ္
ေခါင္မွာရိုက္သတ္ခံရတဲ႕ကိစၥေတာင္မွေျပာင္ေျပာင္ၾကီးမုန္လာဥလုပ္တဲ႕တိုင္းျပည္ရဲ႕
ႏိုင္ငံေတာ္သတင္းစာရွင္လင္းပြဲဆိုတာမွာဟိုႏိုင္ငံဒီႏိုင္ငံေတြရ႕ဲ႕မေကာင္းေၾကာင္းေတြ
ခတ္တည္တည္ျပပံုကိုၾကားရေတာ့မျပံဳးပဲဝါးလုံးကြဲရယ္လိုက္မိေၾကာင္းပါ။

source:ဒီကိုၾကည့္ျဖစ္ေအာင္ၾကည့္ပါ

posted by boedawgyi
at 12:09 PM Permalink

4 Comments:

Blogger seinmyoutmyout said...

ဟုတ္ပါတယ္။ မင္းေၿပာတာကုိ ငါအၿပည့္အဝနားလည္ပါတယ္။
ေက်ာ္ဆန္းဆုိတဲ့ ေကာင္အေႀကာင္းေတာ့ကြာ ဟား ဟား….

ဒါနဲ႔
ႀကဳံတုံးေလး ေၿပာရဦးမယ္။ အဲဒီပုံႀကည့္ၿပီးေတာ့ ရပ္ကြက္ထဲမွာ သူခုိးမိရင္ ဝုိင္းၿပီး ဆြမ္းႀကီးေလာင္းတာ ကုိၿပန္ၿမင္ေယာင္တယ္ကြာ။
သူခုိးက ထမိန္ ပုဆုိး တုိလီမုိလီခုိးတာပါ။ ရဲစခန္းမေရာက္ခင္ ဝုိင္းႀကိတ္လုိက္ႀကတာ အဲဒီသူခုိး မေသယုံတမယ္ဘဲ။ အေၿမာ္အၿမင္ရွိတဲ့ လူႀကီးေတြမတားရင္ေတာ့…..အဲဒီသူခုိးေသၿပီ။
လူေတြက ဖိႏွိပ္ခံရတာမ်ားလာေတာ့ ကုိယ့္အလွည့္ေရာက္တုန္း ထုမယ္ေထာင္းမယ္ တကဲကဲေတြၿဖစ္ကုန္ႀကတာမ်ားလားမသိပါဘူးကြာ။ မြန္းႀကပ္ေနတဲ့ စိတ္ေတြက အခန္႔မသင့္ရင္ ကုိယ္
ေမြးထားတဲ့ကေလးဆီေရာက္္ “ၿဗန္း ၿဗန္း ၿဗန္း” နဲ႔ ေဗ်ာကေလးရယ္တဲ့တင္၊ေစာနက ေၿပာတဲ့ သူခုိးဂ်ပုိး ဝုိင္းကစ္စရာေလးေတြေပၚလာရင္ မင္းလားကြ သူခုိးဆုိၿပီး ဆြမ္းႀကီးဝုိင္းတင္ လုိက္နဲ႔ …..ဟီး ဟီး ၿမဳိင္မွၿမဳိင္

4:47 PM

 
Blogger soe zeya said...

ဟုတ္ပါတယ္ fri ေျပာတာမွန္ပါတယ္ ကၽြန္ေတာ္တို႕ ျမန္မာျပည္ Journalist ဆိုတာကန္႔သတ္ ေဘာင္တစ္ခုအတြင္းကသာ အလုပ္လုပ္ေနရတာပါ၊ အေမရိကန္ႏွင့္ လူ႕အခြင့္ေရးဆိုတာကလည္း ကၽြန္ေတာ္တပ္တဲ့ေခါင္းစဥ္ မဟုတ္ပါဘူး သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲက ဆိုတာသိသာေအာင္လည္းေရးေပးထားပါတယ္။ Blog မွာေရးတာပဲကြာ ဘယ္သူကလာတားျမစ္မွာလည္း ဆိုၿပီး Journalist ဟာ ကိုယ္ထင္ရာကိုယ္ေရးလို႕ မရပါဘူး။ က်င့္၀တ္လိုက္နာတဲ့ Journalist တိုင္းဟာ ေရးတဲ့သတင္းမွာ ကိုယ့္ရဲ႕႕အယူဆ ထင္ျမင္ခ်က္ စိတ္ခံစာခ်က္ေတြထည့္လို႕မရပါဘူး။
Journalist ဟာဘာနဲ႕တူလဲဆိုေတာ့ အနီးစပ္ဆံုးဥပမာေပးရရင္ လမ္းေလွ်ာက္ေနတဲ့ ကင္မရာတစ္လံုးလိုပဲ ျမင္ႏိုင္တယ္ ၾကားႏိုင္တယ္ ျမင္ခဲ့ၾကားခဲ့တာေတြကို ျပန္ျပတဲ့သေဘာမ်ိဳးပဲ ဒါကမွားတယ္ ဒါကမွန္တယ္ ဆိုတာမ်ိဳး ေတြသတင္းမွာ ထည့္လို႕မရပါဘူး စာဖတ္သူကပဲ တင္ျပထားတဲ့အေျခေနကို မူတည္ၿပီးဆံုးျဖတ္ပါလိမ့္မယ္။
အဲလိုကိုယ္ျမင္ခဲ့တာ ကိုယ္ျမင္တဲ့အတိုင္းေရးလို႕ ငဖားႀကီးလို႕ဆိုၿပီး လာဆဲၾကလည္း ဂရုစိုက္မွာမဟုတ္ပါဘူး
ဒါဆိုျပန္ေမးစရာရွိပါတယ္ ဒီလိုဆိုတျခားအမွန္တရားေတြ အမ်ာႀကီးပဲေရးပါလား လို႕ေမးရင္ မွန္တိုင္းလည္းေရးလို႕ မရပါဘူး ဘာေၾကာင့္လည္းဆိုေတာ့
ကၽြန္ေတာ္တို႕ဟာ ျမန္မာျပည္က Journalist ျဖစ္ေနလို႕ေပါ့

4:40 AM

 
Blogger seinmyoutmyout said...

ကုိစုိးေဇယ်ေရ….
ကန္႔သတ္ေဘာင္တစ္ခုအတြင္းကဘဲ အလုပ္လုပ္ကသာအလုပ္လုပ္ေနရတာပါ။
ကၽြန္ေတာ္တို႕ဟာ ျမန္မာျပည္က Journalist ျဖစ္ေနလို႕ေပါ့
ဆုိတဲ့ သေဘာကုိ ကၽြန္ေတာ္လည္းနားလည္ပါတယ္။
အဲဒါေႀကာင့္ဘဲ ၿမင္ခဲ့တာကုိၿမင္ခဲ့တုိင္းအတုိင္း ႀကားခဲ့တာကုိႀကားခဲ့တဲ့အတုိင္း ေရးခြင့္မရွိႀကပါဘူး။
ဆုိေတာ့ဗ်ာ….
ကၽြန္ေတာ္ေတာ့ အဲဒီမီဒီယာလြတ္လပ္ခြင့္ကုိ သိပ္လုိခ်င္တာဘဲဗ်ာ….
အမွန္တုိင္းေၿပာရရင္ကၽြန္ေတာ့္တစ္သက္လုံး မၿဖစ္ညစ္က်ယ္ဦးေႏွာက္နဲ႕ ကၽြန္ေတာ္တုိ႕အေပၚလူပါးဝၿခင္တုိင္းဝ ေနတဲ့ ေႀကာင္ဟုိဟာပူေတြကုိ သိပ္ခံစားလုိ႔မရေတာ့ဘူးဗ်ာ။
ၿပီးေတာ့ ခင္ဗ်ားေၿပာသလုိ တၿခားႏုိင္ငံၿခားသားေတြကုိ လည္း ငါတုိ႔ဟာၿမန္မာၿဖစ္ေနလုိ႔ မီဒီယာပုိင္း မွာ ဒီလုိေလးေတြရွိတယ္ ေရးခ်င္တုိင္းသိပ္ေရးလုိ႔ရတာမဟုတ္ဖူးလုိ႔ေၿပာရတာ လည္း စိတ္ကုန္ေနၿပီဗ်ာ။

7:28 AM

 
Blogger boedawgyi said...

အာ.ရႈပ္ကုန္ျပီ..က်ေနာ္ကကိုစိုးေဇယ်ကိုဘာမွေျပာတာဟုတ္
ဘူးဗ်။ခင္ဗ်ားဘေလာ့မွာအဲဒီဟာျမင္လို႕လင့္ခ္ခ်ိတ္ေပးလိုက္
တာပဲရွိတယ္။က်ေနာ္ဝါးလံုးကြဲရယ္တာကျပန္ၾကားေရးဝန္ၾကီး
ဌာနဆိုတာကိုဘဲ။

4:52 PM

 

Post a Comment

<< ေမ်ာက္တုိ႔၏အိမ္သုိ႔ သင္ၿပန္လုိက ၿပန္ႏုိင္ပါသည္။