<!-- --><style type="text/css">@import url(https://www.blogger.com/static/v1/v-css/navbar/3334278262-classic.css); div.b-mobile {display:none;} </style> </head><body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d20801606\x26blogName\x3d7Monkeys\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://7monkeys.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://7monkeys.blogspot.com/\x26vt\x3d2488644214363750200', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
3 comments | Thursday, September 28, 2006

အကယ္၍ ဆုိတဲ့ကဗ်ာကုိ ကုိသက္ႏုိင္တင္ေပးလုိ ့ဖတ္လုိက္ရတယ္။ တုိက္တုိက္ဆုိင္ဆုိင္ အဲဒီကဗ်ာေရးသူရဲ ့အေႀကာင္းကုိ ကုိသက္ႏုိင္ပုိ ့စ္မတင္မွီ တရက္ကဘဲသစၥာမဂၢဇင္းမွာဖတ္ၿပီးေတာ့ ကဗ်ာကုိ အရမ္းဖတ္ခ်င္ေနတာ ကုိသက္ႏုိင္လည္းတင္ေရာ ေရငတ္တုန္းေရတြင္းထဲက်ဆုိသလုိေပါ့ဗ်ာ။ အဲဒီ ကဗ်ာကုိ ဘဲ လင္းလက္ႀကယ္စင္ကလည္း ကုိသက္ႏုိင္ဘေလာဂ္တဆင့္ အိပ္မက္ ဘေလာဂ္မွာ မဖတ္ဖူးေသးတဲ့ လူငယ္ေတြအတြက္ထက္ေဝမွ်တယ္ဆုိပါေတာ့။ ကၽြန္ေတာ့္ သူငယ္ခ်င္းတစ္ေယာက္ကလည္း အိပ္မက္ မွာ အကယ္၍ကဗ်ာ ကုိဖတ္ၿပီးေတာ့ ကၽြန္ေတာ္မဖတ္ရေသးဘူး ထင္ၿပီး ဂ်ီေမးလ္ ကေနတဆင့္ေဝတယ္ဗ်ာ။ ကၽြန္ေတာ္တင္မဟုတ္ပါဘူး တၿခားေမးလ္အေကာက္တ္ေေတြလည္းပါတာေပါ့ဗ်ာ။ ့ ဒီေန ့မနက္မွာေတာ့ အဲဒီတၿခားေမးလ္ အေကာက္တ္တစ္ခုကေန ၿပန္စာလာေရာဗ်ာ။ ႐ြဲ ့ထားတာပါ။ အဲဒီလူေရးထားတာ ဒီလုိဗ်။

အကယ္၍

မင္သာ ဒီအရာအားလံုးကို လိုက္နာနုိင္မယ္ဆိုရင္ ... မင္းဟာလူမျဖစ္ႏိုင္ဘူး ...

ဆုိေတာ့ ကၽြန္ေတာ္လည္း တတ္သိပညာမေနသာဆုိသလုိ ဝင္ရုိင္းရတာေပါ့။
အဲဒီလူဆီကုိဒီလုိစာၿပန္လုိက္တယ္ဗ်ာ။

အကယ္၍
ငါတုိ ့ဗမာေတြသာ အဲဒီကဗ်ာထဲက နည္းနည္းပါးပါးသာလုိက္နာမယ္ဆုိရင္ ေခြးေတြအုပ္ခ်ဴပ္တာလည္းခံစရာမလုိဘူး။
ငါတုိ ့ေတြလည္း ဝက္စုတ္ေလးေတြၿဖစ္စရာမလုိဘူး။
ႏြားခ်ီး ေတြလုိ သူမ်ားအလည္မွာလည္း ႐ႈံ ့တြ ႐ႈံ ့တြ မ်က္ႏွာငယ္စရာလည္းမလုိဘူး။

လုိ ့။

သိပ္မ႐ုိင္းခ်င္လုိ ့။ ဒီထက္လည္း ယုတ္ရင္းႀကမ္းတမ္းတာေတြလည္းသုံးတတ္ပါတယ္။ လင္းလက္ေၿပာသလုိ ေပါ့။ စိတ္ကတခါတေလသိပ္ရွည္တာမဟုတ္ဖူး။ ဒါေႀကာင့္ လည္း ႏုိင္ငံေရးကုိစိတ္ဝင္စားေပမယ့္ ႏုိင္ငံေရးသမားမလုပ္ခ်င္တာ။ ဒီဘေလာဂ္ကုိလာဖတ္တဲ ့မိတ္ေဆြေတြဆုိ တာက လည္း အေတာ္ေတာ္မ်ားက သူငယ္ခ်င္းေတြရယ္။ ကၽြန္ေတာ့္လုိ ဘဲ ႏုိင္ငံေရး သမားမဟုတ္ေပမယ့္ မေအေပးေစာင့္ရူးေတြကုိ “တင္း” တဲဲ့ေနရာမွာေတာ့ ေၿပာေနစရာေတာင္မလုိဘူး တင္း တင္း တင္း ကုိေနတာ။ အကယ္၍သာ ကၽြန္ေတာ္တုိ ့ လူငယ္ေတြ အခုထက္ပုိၿပီး ညီညြတ္ႏုိင္မယ္ဆုိရင္ တုိင္းၿပည္အတြက္ နည္းနည္းေတာ့ လုပ္ေပးႏုိင္မယ္လုိ ့ ယုံႀကည္တယ္။ ဒါေႀကာင့္ ဒီဘေလာဂ္ကေနတဆင့္ ကၽြန္ေတာ္တုိ ့ရဲ ့ခံစားခ်က္ေတြကုိ ဖြင့္ေရးတာ။ အဖြဲ ့ထဲ မွာ ၃ ေယာက္ဘဲ အၿပင္မွာၿမင္ဘူးတယ္။ က်န္တဲ ့သူငယ္ခ်င္းေတြက အြန္လုိင္းကတဆင့္ ရင္းႏွီးတာ။ ယုံႀကည္ခ်က္ ခံယူခ်က္ တူတယ္။ဒါေႀကာင့္ တြဲမိတယ္။ အရင္တုန္းကေတာ့ ဘယ္သူမဆုိဝင္ေရးႏုိင္ေအာင္္ ဖိတ္ေခၚမ လုိ႕ဘဲ။ အိပ္မက္ကလုပ္တဲ့ အုိင္ဒီယာေလးက ေကာင္းလုိ ့ ဒီသူငယ္ခ်င္းေတြနဲ ့ဘဲဆက္ေရးေတာ့တာ။ ဲၿပီးေတာ့ ဒီဘေလာဂ္လုပ္ၿပီးမွ အရင္ကမသိတဲ့ လူေတာ္ေတာ္မ်ားလည္း သိရကၽြမ္းရတယ္။ ကုိညီလင္းဆက္တု္ိ ့ ၊ ကုိခ်ဴိတု္ိ ့ကုိလည္းေက်းဇူးဘဲ။ ဆုိေတာ့ဗ်ာ အကယ္၍သာ ကၽြန္ေတာ္တုိ ့ေတြ ကုိသိထား တတ္ထားတာ တစ္ေယာက္နဲ ့တစ္ေယာက္မေဝမွ်ရင္ ကၽြန္ေတာ္တုိ ့လုိ ခ်င္တဲ့ ဖြင့္ထားတဲ့လူ ့အဖြဲ ့အစည္းဆုိတာ ေဝလာေဝးဘဲ။ အဲဒီအတြက္ တခ်ဴိ ့တေလက ေခြးအေတြဘက္ကေန လုိက္ပိတ္ ဖုိ႕ ႀကဳိးစားေနႀကတယ္။ တခ်ဴိ ့တေလကေတာ့ စတန္႔ထြင္တယ္လုိထင္ႀကတယ္။ ႏုိင္ငံံ့အေရးကုိ စိတ္မဝင္စားဘူး။ မလုပ္ခ်င္ဘူးဆုိရင္ေတာ့ကိစၥေတာ့မရွိဘူး။ အဲ ေႏွာင့္ယွက္ေသြးထုိးဖုိ ့ႀကဳိးစားတဲ့လူေတြအတြက္ လုိအပ္ရင္ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့ ဓါတ္ႀကမ္းတုိက္မွာဘဲ။ အထူးသၿဖင့္ ႏြားခ်ီးစားၿပီး ဖင္ထြန္ ့ထြန္ ့လူးေနတဲ့ေကာင္ေတြ ကုိ ေပါ့ ။ မရင့္က်က္ဘူး ဘာညာသာရကာ ေၿပာလည္းသိပ္ေတာ့ေသာက္ဂ႐ုစုိက္မွာမဟုတ္ဘူး။ ေဟ…သူငယ္ခ်င္းတုိ ့ေရ ကၽြန္ေတာ္ဒီေနရာကေန ႀကမ္းေနတာ မင္းတုိ ့မ်က္ႏွာအုိးမည္းသုတ္သလုိ ၿဖစ္ရင္ ေဆာရီးကြာ။ မေန ့ကတည္းက ေဒါသတေထာင္းေထာင္းထြက္ေနတာ။ အခုကမီးလာပင့္သလုိၿဖစ္ သြားတယ္။ ေနာက္မွထပ္ေရးေတာ့မယ္။နည္းနည္းေက်နပ္သြားၿပီ။ ေရးခ်င္ရာေရးလုိက္ရလုိ ့။

posted by သက္စံ
at 2:53 PM Permalink

3 Comments:

Blogger LIN LET KYAL SIN said...

အကိုေရ သိပ္မွန္ပါ့.. ကၽြန္မေျပာခ်င္တာေတြလည္း အဲဒီအတိုင္းပဲ.. ကၽြန္မကိုလည္း ရိုင္းတယ္ေျပာတယ္.. ဂရုမစိုက္ဘူး.. လူနဲ႕တန္ရင္လူလိုေျပာမွာေပါ့.. သူတုိ႕အဆင့္နဲ႕တန္တာ ညီမတို႕ကေျပာ၇တာ.. အကို႕ကို အဲဒီလိုမ်ား လာေျပာေသးတယ္ ဟုတ္လား ရီရတယ္.. အကိုေျပာတာ နည္းပါေသးတယ္.. ျပသနာမရွီဘူး အားလံုးကနားလည္ျပီးသား.. ဒီပို႕စ္မိုက္တယ္အကို… အမွန္တရားဆုိတာ လူတိုင္းရင္ထဲရွိပါတယ္.. ဒါကို လူလိုနားလည္သူေတြသိပါတယ္အကို..ေခြးေတြေတာ့ ဘယ္နားလည္မွာလည္းေနာ္…

6:43 PM

 
Blogger Thet Naing said...

ဟုတ္တယ္။ က်ေနာ္တို႕ လူမ်ိဳးေတြက စည္းလံုးမႈမရွိၾကဘူး။ က်ေနာ္တစ္ခါေၿပာသလိုေပါ့ ႏိုင္ငံေရး အေၾကာင္းေၿပာရင္ကို မသိၿခင္ေ၇ာင္ေဆာင္ေနတက္ၾကတာ။ တစ္ခ်ိဳ႕ ေၿပာလိုက္ေသးတယ္... ၿမန္မာႏိုင္ငံမွာ ေမြးလာရတာ ရင္နာတယ္တဲ့။ ေသာက္ၾကိဳးနည္းဗ်ာ။ ဟုတ္ပါတယ္။ တၿခားႏိုင္ငံေတြက ၿမန္မာၿပည္ထက္ ပိုသာလိမ့္မယ္။ ဒါေၾကာင့္ ထိုသာတဲ့ႏိုင္ငံမွာ ေမြးခ်င္ခဲ့တာ မဆန္းပါဘူး။ ဒါေပမဲ့... ၿမန္မာၿပည္မွာ ေမြးလာၿပီဆိုကတဲက မိမိႏိုင္ငံေပၚကို သိတက္ရမယ္။ သစၥာရွိရမယ္။ အေၿခအေနဆိုးလို႕ ေခါင္းေရွာင္သြားသင့္တာမွ မဟုတ္တာ။ ကိုယ္က ၿပည္ပမွာေရာက္ေနလို႕ ေကာင္းစားေနတယ္ပဲ ထားပါေတာ့၊ ၿပည္တြင္းက ဒုကၡေရာက္ေနသူေတြကို ၿပန္ၾကည့္သင့္တာ တာ၀န္ပဲ။ မိမိေကာင္းစားလို႕ မိမိမိသားစုၿပည့္စံုလို႕ တာ၀န္ေၾကၿပီလို႕ မထင္လိုက္ပါနဲ႕။ လူတစ္ေယာက္ရဲ႕တန္ဖိုးဟာ သူဘယ္ေလာက္အမ်ားအၾကိဳးသယ္ပိုးခဲ့တယ္ေပၚမွာလည္း မႈတည္တယ္။ မိမိတန္ဖိုးကို မိမိဆံုးၿဖတ္ၾကပါ။

10:23 AM

 
Blogger Maydarwii said...

ကိုသက္ႏိုင္ေျပာတာဟုတ္တယ္။ တခ်ဳိ႕က ႏိုင္ငံေရးဆိုတာကို သူတို႔နဲ႔မဆိုင္ဘူးလို႔ ထင္ၾကပါတယ္။ ႏိုင္ငံေရးသမားမွ ႏိုင္ငံေရးလုပ္သင့္တယ္လို႔ ထင္ေနၾကတယ္။
တကယ္ေတာ့ လူဆိုတာ တေယာက္ထဲေနလို႔ရတာမွမဟုတ္ဘဲ၊ မိဘ ေဆြမ်ဳိး အသိုင္းအ၀ိုင္းဆိုတာရွိရင္ မိဘ အေရး ေဆြေရးမ်ဳိးေရး ဆိုတာ လုပ္ရတာပဲ။ ရပ္ထဲရြာထဲ ေနရင္လဲ ရပ္ေရးရြာေရး ဆိုတာ လုပ္ရတာပဲ။ ဒီႏိုင္ငံ ဒီတိုင္းျပည္မွာ ေမြးဖြားၾကီးျပင္းေနထိုင္ေနၾကသူေတြအဖို႔လဲ တိုင္းေရး ျပည္ေရး ႏိုင္ငံ့အေရးကို မ်က္ႏွာလႊဲ ေနဖို႔ မသင့္ဘူးလို႔ထင္ပါတယ္။ ႏိုင္ငံေရးဆိုတာ ႏိုင္ငံသားတိုင္းနဲ႔ သက္ဆိုင္ပါတယ္။ ႏိုင္ငံသားတိုင္း ကိုယ္တတ္ႏိုင္တဲ့ဘက္က လုပ္သင့္ပါတယ္။ ကိုယ္လုပ္တဲ့ လုပ္ရပ္ဟာ ကိုယ့္တန္ဖိုးကို ေဖာ္ျပမွာပါပဲ။

10:21 PM

 

Post a Comment

<< ေမ်ာက္တုိ႔၏အိမ္သုိ႔ သင္ၿပန္လုိက ၿပန္ႏုိင္ပါသည္။